Translate

czwartek, 3 czerwca 2010

Barak na Greenways

Bieszczadzka Galeria BARAK została wybrana do odznaki Zielonych Szlaków Greenways. W jej ramach publikowany będzie Paszport Zielonych Szlaków który będzie zawierał regulamin odznaki, opisy inicjatyw na Greenways jak i miejsca na przybicie pieczątek, każdego z 50-ciu specjalnie wybranych miejsc z 6-ciu szlaków.
Celem odznaki jest popularyzacja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionów Polski oraz promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez turystykę przyjazną dla środowiska, promocję lokalnej produkcji oraz inicjatywy społeczne.
Ekoturystyczna Odznaka Zielonych Szlaków – Greenways, zwana dalej odznaką, została ustanowiona w roku 2010 przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, na wniosek Oddziału Akademickiego (OA) PTTK w Krakowie, w ramach współpracy PTTK z Fundacją Partnerstwo dla Środowiska (FPdS) mającej na celu rozwijanie turystyki zrównoważonej na Zielonych Szlakach – Greenways.